Gepubliceerd op 01/11/2019

Nieuwsitem oktober 2019

Op Prinsjesdag is het belastingplan 2020 bekend gemaakt. Een deel van deze plannen en ook andere ingrijpende veranderingen, treft u hieronder aan. De wijzigingen zullen per 1 januari 2020 van kracht zijn, tenzij anders is aangegeven.

Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting / box 2
Loonbelasting
Overige belastingsoorten

Inkomstenbelasting    

 • De invoering van het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting die per januari 2021 zou plaatsvinden, wordt naar voren gehaald en wordt al per 1 januari 2020 gerealiseerd. In 2020 geldt dan een basistarief van 37,35% tot € 68.507 en een toptarief van 49,5%. Voor AOW’ers geldt nog een drieschijventarief. Zie de tabel hieronder:
Jarenschijven 2020niet AOW’ersAOW’ers
%%
1e schijf035.37537,3519,45
2e schijf35.37568.50737,3537,35
3e schijf68.507(tot 2025)49,5049,50
 • Er wordt wel vastgehouden aan het afbouwen van het maximale aftrektarief, zoals in het belastingplan van vorig jaar is opgenomen. Aftrekposten komen in 2020 tegen maximaal 46% in aftrek, in 2021 tegen maximaal 43%, in 2022 tegen maximaal 40% en in 2023 tegen maximaal 37,05%. Dit geldt voor de aftrek van eigenwoningrente, partneralimentatie, giftenaftrek en specifieke zorgkosten. Maar bij ondernemers ook voor de zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc.
 • De maximale arbeidskorting hoge per 2020 en 2021 extra hard. Werknemers (niet AOWérs) krijgen volgend jaar € 420 meer korting dan in 2019. In 2021 komt daar nog eens € 324 bij.Er wordt wel vastgehouden aan het afbouwen van het maximale aftrektarief, zoals in het belastingplan van vorig jaar is opgenomen.
 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 1 januari 2020 met € 250 per jaar verlaagd. De aftrek is nu € 7.280 en wordt per 1 januari 2028 uiteindelijk € 5.000.
 • Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de percentages van het forfaitair rendement in box 3 voor het jaar 2020 bekend bekendgemaakt. Hier ziet u de bedragen en percentages voor 2019 en 2020.
Per persoonJaar 2019Jaar 2020
heffingsvrij vermogen30.36030.846
1e schijf71.6500,58%72.7970,54%
2e schijf   918.0861,34%   932.7751,27%
3e schijf, vanaf1.020.0961,68%1.036.4181,60%
Vennootschapsbelasting / box 2

 • De beloofde verlaging van het hoge Vpb-tarief wordt niet in 2020 maar in 2021 doorgevoerd.
  De tarieven van de VPB en box 2 geven het volgende verloop:
201920202021
%%%
VPB – winst tot € 200.00019.0016,5015,00
VPB – winst vanaf € 200.00025,0025,0021,70
Box 2 heffing25,0026,2526,90
 • De innovatiebox wordt versobert. Hierdoor wordt innovatie feitelijk minder gestimuleerd.
  Was het VPB-tarief in 2016 nog 5%. In 2021 wordt dit verhoogd van nu 7% naar 9%.
 • Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aangifte Vpb wordt ingediend vóór 1 juni na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven. Vanaf 2021 vervalt de betalingskorting als de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ineens wordt betaald.
Loonbelasting

 • In de werkkostenregeling (WKR) wordt de vrije ruimte vergroot door de invoering van een tweeschijvenstelsel. Het percentage van de vrije ruimte bedraagt ​​1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom plus 1,2% over de resterende loonsom.
 • De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling van € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar, worden voortaan jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar geïndexeerd. Het geïndexeerde maximumbedrag per kalenderjaar wordt steeds rekenkundig afgerond op een veelvoud van € 100. Het maximumbedrag per maand is dan steeds een veelvoud van € 10.
 • Werkgevers gaan per 1 januari 2020 voor de Werkloosheidswet 2,94% of 7,94% premie betalen voor iedere werknemer. Voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vaste omvang gaat een lage premie van 2,94% gelden. De premie voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract (zoals een min-max contract) wordt 5 procentpunten hoger: 7,94%. De wijziging van de WW-premie staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers een vast contract aan te bieden.
Overige belastingsoorten

 • Elektrische auto’s
  Elektrische auto’s hebben een lagere bijtelling. Deze  korting op de bijtelling zal in stappen worden afgebouwd tot uiteindelijk nul vanaf 1 januari 2026. De “cap”, het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, wordt ook  gewijzigd. Dit gebeurt op basis van onderstaand schema:
20192020202120222023202420252026 ev
korting18%14%10%6%6%6%5%
bijtelling4%8%12%16%16%16%17%22%
Cap (€) 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000nvt
 • Verhoging tarief overdrachtsbelasting niet-woningen
  Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen wordt met ingang van 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 7%.