Inkomstenbelasting

Heeft u als ondernemer een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap dan dient u de winst uit onderneming op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dan te maken met diverse aftrekposten en ondernemingsfaciliteiten. Het gebruik maken van bijvoorbeeld investeringsaftrek, willekeurige afschrijvingen, dotatie aan de fiscale oudedagsreserve en beloningen aan meewerkende partners is maatwerk en kan flinke belastingbesparing opleveren.

Vermogensetikettering is relevant voor de vraag of een bedrijfsmiddel zakelijk,  privé of keuzevermogen is. Dit vraagstuk speelt onder andere bij de auto. Wij kunnen u helpen de juiste afweging te maken.

Ook bij staking en bij overdracht van uw onderneming zijn er mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen of zelfs te voorkomen. Denk aan de stakingsaftrek, stakingslijfrenten en ook de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Bent u nieuwsgierig geworden en zou u graag meer informatie willen ontvangen? Of zou u graag een kennismakingsgesprek willen hebben? Neem dan contact met ons op.