Vennootschapsbelasting

Naamloze en besloten vennootschappen, (niet vrijgestelde) stichtingen en verenigingen worden belast over hun winst met vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting kent 2 tarieven. Een laag tarief tot € 200.000 en een hoog tarief vanaf € 200.000. De aankomende jaren zullen deze tarieven lager worden.

Veelal worden meerdere vennootschappen opgericht om zo risicospreiding of uitstel van belastingheffing te realiseren. In deze situaties wordt vaak gebruik gemaakt van een fiscale eenheid en is ook de deelnemingsvrijstelling relevant bij winstuitdelingen door de dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij. In dergelijke situaties wordt het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting iets complexer.

Leningen tussen gelieerde ondernemingen of tussen vennootschappen en de aandeelhouder moeten op zakelijke gronden worden aangegaan. Dit om discussies over bijvoorbeeld een onzakelijke lening te voorkomen.

Bij alle zaken rondom uw BV, zoals de aangifte vennootschapsbelasting, de aangifte dividendbelasting, het digitaal inzenden van de publicatiebalans etc. kunnen wij u behulpzaam zijn.

Bent u nieuwsgierig geworden en zou u graag meer informatie willen ontvangen? Of zou u graag een kennismakingsgesprek willen hebben? Neem contact met ons op!