Estate Planning

Bij Estate Planning wordt tijdens het leven maatregelen genomen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de te betalen erfbelasting te beperken.

Belangrijke aspecten die bij Estate Planning een rol spelen zijn:

  • Het huwelijksvermogensrecht
  • Schenken / schenkbelasting
  • Erven / erfbelasting

Het Huwelijksvermogensrecht

Een onderdeel van estate planning is het huwelijksvermogensrecht, meer in het algemeen de verschillende samenlevingsvormen en afspraken die de partners onderling maken. Het hebben van een relatie kan gevolgen hebben voor de vermogensrechtelijke situatie en is daarmee onder meer van invloed op de omvang van de nalatenschap. Het samenwonen of het aangaan van een huwelijk heeft ook fiscale consequenties.

Schenken / schenkbelasting

Vanwege estate planning kiezen ouders er voor schenkingen aan hun kinderen te doen. Vaak wordt gekozen om schenkingen te verrichten die vallen onder het vrijgestelde bedrag van de Successiewet. Soms wordt gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling.
Soms is het wenselijk schenkingen te doen waarbij schenkbelasting verschuldigd is, om zo in de toekomst hogere erfbelasting te voorkomen. Ook kan het nodig zijn om zo recht te krijgen op toeslagen of om een hoge eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg te voorkomen. 

Erven / erfbelasting

Bij het verkrijgen van een erfenis, zal er vaak aangifte erfbelasting gedaan moeten worden. In deze aangifte worden de verkrijgers van de nalatenschap geconfronteerd met allerlei regels uit de Successiewet. Voor de meeste mensen zijn de werkzaamheden die komen kijken bij het uitvoeren van een erfenis gelukkig geen alledaagse zaak.
Vaak worden notarissen gevraagd de aangifte erfbelasting te verzorgen, maar dit is niet nodig. Paalman Advies kent alle ‘ins and outs’ en weet u zeker dat de aangifte volgens de laatste wet- en regelgeving wordt ingevuld.

Bent u nieuwsgierig geworden en zou u graag meer informatie willen ontvangen of zou u graag een kennismakingsgesprek willen hebben? Neem direct contact door ons te bellen of via het contactformulier.