Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

De Belastingdienst biedt intermediairs de mogelijkheid om gebruik te maken van uw gegevens uit de Vooraf Ingevulde Aangifte, de VIA. De VIA is een service van de Belastingdienst. Daarin vindt u uw inkomensgegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Zij krijgt deze gegevens van andere instanties, zoals banken, werkgever en gemeente. Denk daarbij aan uw loon, de WOZ-waarde van uw huis en de saldi van de bank- en beleggingsrekeningen. De gegevens rondom uw persoonlijke situatie, eventuele daarbij behorende aftrekposten zoals zorgkosten en giften zijn niet bekend bij de Belastingdienst en vindt u dan ook niet terug in de VIA.

Door middel van de VIA krijgen wij uw gegevens sneller bij ons en zien we ook sneller welke gegevens ontbreken. Wel moeten wij de gegevens nog altijd blijven controleren ten behoeve van uw aangifte. De Belastingdienst geeft namelijk geen 100% garantie op volledige juistheid van de gegevens in de VIA, en het kan zijn dat gegevens ontbreken.

De VIA bevat persoonlijke gegevens. Daarom mogen wij deze niet ontvangen zonder uw toestemming. Via onze aangiftesoftware vragen wij elk jaar opnieuw (de machtiging is anders dan de Digid helaas maar 1 jaar geldig) de VIA aan. U ontvangt vervolgens de machtigingscode die een korte periode geldig is. Als u deze code aan ons stuurt, kunnen wij de VIA activeren en de gegevens in onze aangiftesoftware laten inlezen op het moment dat wij dit wensen.