Diensten

Fiscale aangiften​

Aangifte inkomstenbelasting

Paalman Advies verzorgt graag uw aangifte inkomstenbelasting. Dit doen wij in het aangifteprogramma van Nextens. Door gebruik te maken van deze software kunnen wij de relevante gegevens van het jaar er voor overzetten, de meest gunstige verdeling van de gezamenlijke inkomensbestanddelen en box 3 bepalen en beoordelen we gelijk of u recht heeft op bepaalde toeslagen.
Bovenstaande zaken worden standaard bij elke aangifte toegepast en getoetst. U kunt voor de meest uiteenlopende (bijzondere) situaties bij ons terecht.

Aangifte omzetbelasting

Veelal per kwartaal helpen wij de ondernemers de aangifte omzetbelasting tijdig en correct in te dienen. Ook kan het nodig zijn om na afronding van de jaarcijfers een suppletie aangifte te doen.

Aangifte vennootschapsbelasting / dividendbelasting

Rechtspersonen worden belast over hun winst met vennootschapsbelasting. Of het nu een enkelvoudige jaarrekening is of een meer complexe fiscale eenheid. Wij kunnen u helpen bij deze aangiften. Verder dient elk jaar de cijfers te worden gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Vanuit de aangifte vennootschapsbelasting zorgen wij er voor de digitale inzending. Tenslotte moet bij het uitdelen van winst aan de aandeelhouder een aangifte dividendbelasting worden gedaan.  

Verzorgen aangiften schenk- en erfbelasting

Vanwege estate planning kiezen ouders er voor schenkingen aan hun kinderen te doen. Vaak wordt gekozen om schenkingen te verrichten die vallen onder het vrijgestelde bedrag, maar soms is een belaste schenking of het gebruik maken van de eenmalig verhoogde vrijstelling te adviseren. In dat geval moet er aangifte schenkbelasting worden gedaan.
Bij het verkrijgen van een erfenis, komt vaak de aangifte erfbelasting om de hoek kijken. In deze aangifte worden de verkrijgers van de nalatenschap geconfronteerd met allerlei regels uit de Successiewet en wat er is opgenomen in het testament.
Wij kunnen u helpen de aangifte schenk- of erfbelasting tijdig en goed te doen.

Belastingadvies

IB-onderneming

Heeft u als ondernemer een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap dan dient u de winst uit onderneming op te nemen in uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dan te maken met diverse aftrekposten en ondernemingsfaciliteiten. Het gebruik maken van bijvoorbeeld investeringsaftrek, willekeurige afschrijvingen en beloningen aan meewerkende partners is maatwerk en kan flinke belastingbesparing opleveren.

Rechtspersoon

Vaak wordt omwille van de aansprakelijkheid of uit fiscale redenen besloten om de onderneming in een besloten vennootschap onder te brengen. Wij kunnen u helpen bij een eventuele inbreng van uw IB-onderneming in een BV.
Veelal worden meerdere vennootschappen opgericht om zo risicospreiding of heffing van belastingen te beperken. In deze situaties wordt vaak gebruik gemaakt van een fiscale eenheid en is ook de deelnemingsvrijstelling relevant bij winstuitdelingen door de dochtermaatschappij aan de moedermaatschappij.
Wij adviseren u graag over de hoogte van het DGA-salaris en managementvergoeding en het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst.

Estate Planning

Bij Estate Planning wordt tijdens het leven maatregelen genomen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de te betalen erfbelasting te beperken.
Belangrijke aspecten die een rol spelen zijn het huwelijksvermogensrecht, het schenken en erven.
Het tijdig regelen van een samenlevingscontract, volmacht of (levens)testament kan belangrijk zijn. Wij kunnen u daarin adviseren.

Financiële planning

Vaak ontbreekt het totaalbeeld van iemands persoonlijke of gezamenlijke financiële situatie. Door een financieel plan op te stellen kunt u bepalen welke financiële regelingen u kunt of moet treffen, bijvoorbeeld op de vraag of u kunt stoppen met werken of hoe de financiële situatie is bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
Een goed financieel plan start met een inventarisatie van uw huidige financiële situatie. Vervolgens bevat het een analyse van de ontwikkeling van uw vermogen, gevolgd door een advies over hoe u uw situatie kunt optimaliseren.

Salarisadministratie

De salarisadministratie is een vak op zich. Nergens speelt tijdigheid en accuratesse een grotere rol dan op dit vlak. Vaak maandelijks moet er een salarisspecificatie worden opgemaakt en ook de aangifte loonheffing moet worden ingediend. Vervolgens wilt u weten welke bedragen overgemaakt kunnen worden.

Daarnaast moeten tijdig tijdelijke arbeidscontracten worden verlengd of worden stopgezet en dienen jaarlijks de jaaropgaven en het jaarwerk geregeld te worden.

Echter voordat bovenstaande uitgevoerd kan worden moeten vragen gesteld worden als:

  • in welke sector is de werkgever ingedeeld?
  • is er een CAO van toepassing?
  • kent het bedrijf een pensioenregeling?

Bovenstaande werkzaamheden zijn bij ons in goede handen.
Deze werkzaamheden verrichten we vanuit Paalman Verloningen.

Administratieve dienstverlening

Het registreren en rubriceren van de inkoop- en verkoopfacturen en het controleren of deze facturen ook zijn betaald c.q. ontvangen is de basis van elke administratie.
Deze handelingen worden steeds meer geautomatiseerd. Elektronisch factureren met UBL, scan- en herkenfuncties en het automatisch inlezen van bankmutaties zijn basisfuncties geworden van nagenoeg alle administratiepakketten.
Toch zal het mensenwerk blijven om vanuit de administratie een deugdelijke jaarrekening te maken. Niet alle mutaties zijn het gevolg van bankmutaties. Denk aan transitoria, afschrijvingen en het treffen van voorzieningen.

Veel relaties verwerken zelf de administratie via de online boekhoudpakketten snelstart of E-boekhouden. Zij maken via deze pakketten de uitgaande facturen en scannen de inkomende facturen en bonnen. Vervolgens controleren wij de administratie veelal eens per kwartaal gelijk met het doen van de aangifte omzetbelasting.
Op deze wijze is de administratie altijd up-to-date.
Vanuit de administratie kan vervolgens een jaarrekening worden opgesteld of een prognose worden opgemaakt, mocht bijvoorbeeld de bank dit wensen.

Scroll naar boven