Nieuws

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

29 februari 2024 • Omzetbelasting
Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De vraag is of het alcoholhoudende drankje belast is met het algemene btw-tarief van 21% of het verlaagde tarief van 9%. De inspecteur is van mening dat het alcoholhoudende... Lees meer

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

29 februari 2024 • Successiewet
Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwelijk was het nog nooit gekomen. In 2015 besloten ze echter in gemeenschap van goederen te trouwen. In 2017 gingen ze huwelijkse voorwaarden aan, waarbij... Lees meer

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

29 februari 2024 • Arbeidsrecht
De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens verwijtbaar handelen. Aan de werknemer is in het kader van de dienstbetrekking een auto ter beschikking gesteld. De werknemer heeft aan de... Lees meer

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

29 februari 2024 • Inkomstenbelasting
Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar dga, die woonde in de bedrijfswoning bij de veehouderij. De koopsom bedroeg € 637.500. Het pand is gekocht zodat de bedrijfswoning beschikbaar kwam voor de... Lees meer

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

29 februari 2024 • Formeel recht
Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende vragen om vergoeding van immateriële schade. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2016 een normbedrag vastgesteld van € 500 per half jaar... Lees meer
Pagina 1 van 58
Scroll naar boven