Nieuws

Aanpassingen kindgebonden budget

21 september 2023 • Belastingplan
Het kabinet stelt een aantal aanpassingen van het kindgebonden budget voor: Het maximumbedrag voor het eerste kind wordt verhoogd met € 750 per jaar. Het maximumbedrag voor het tweede en volgende kinderen gaat met € 883 per jaar... Lees meer

Fiscale beleggingsinstelling

21 september 2023 • Belastingplan
Een fiscale beleggingsinstelling (fbi) is subjectief belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De winst van een fbi wordt belast tegen een tarief van 0% voor zover deze wordt uitgekeerd aan de beleggers. De regeling voor de fbi wordt... Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregelingen

21 september 2023 • Belastingplan
Doel van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reële bedrijfsoverdrachten de continuïteit van de onderneming in gevaar brengt. De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) en de... Lees meer

Fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw

21 september 2023 • Belastingplan
Dit wetsvoorstel bevat drie maatregelen voor de glastuinbouwsector. Het betreft: het afschaffen van de verlaagde energiebelastingtarieven, het beperken van de vrijstelling voor elektriciteitsopwekking en de introductie van een CO2-heffing... Lees meer

Algemeen btw-tarief op agrarische goederen en diensten

21 september 2023 • Belastingplan
Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de omzetbelasting. De toepassing van het verlaagde tarief hangt samen met de destijds geldende landbouwregeling. De landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft.... Lees meer
Pagina 1 van 38
Scroll naar boven