Nieuws

Vooruitbetaling collegegeld ter verkrijging verblijfsvergunning

18 juli 2024 • Inkomstenbelasting
In een procedure over de aftrek van scholingskosten heeft de staatssecretaris van Financiën beroep in cassatie ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag. De casus is vergelijkbaar met een recente uitspraak van Hof Den... Lees meer

Dienstverlening hospice niet te vergelijken met hotel

18 juli 2024 • Omzetbelasting
In de btw-richtlijn is bepaald dat de lidstaten vrijstelling verlenen voor ziekenhuisverpleging en medische verzorging en daarmee nauw samenhangende handelingen. Deze vrijstelling is in de Wet OB 1968 opgenomen met als omschrijving het verzorgen en... Lees meer

Toepassing werktuigenvrijstelling op zonnepanelen

18 juli 2024 • Overige heffingen
Een ondernemer huurt het dak van een distributiecentrum om daarop zonnepanelen (hierna: PV-installatie) te leggen voor de opwekking van zonne-energie. De eigenaar van het distributiecentrum heeft voor de ondernemer een recht van opstal gevestigd voor... Lees meer

Nakijken van scripties en onderwijsvrijstelling

18 juli 2024 • Omzetbelasting
Een ondernemer biedt als dienst aan het nakijken van scripties voor studenten. De ondernemer stelt dat deze dienst onder de onderwijsvrijstelling valt en daarom is vrijgesteld van btw. De inspecteur is het hiermee oneens, wat leidde tot een... Lees meer

Flexibele kapitalisatiefactoren bij WOZ-waardebepaling

18 juli 2024 • Overige heffingen
Op 31 juli 2020 heeft de heffingsambtenaar van de gemeente Amsterdam de WOZ-waarden voor het jaar 2019 vastgesteld van meerdere onroerende zaken, variërend van € 197.000 tot € 1.814.000. De eigenaar van de onroerende zaken heeft bezwaar... Lees meer
Pagina 1 van 76
Scroll naar boven