Administratie

Het registreren en rubriceren van de inkoop- en verkoopfacturen en het controleren of deze facturen ook zijn betaald c.q. ontvangen is de basis van elke administratie. Deze handelingen worden steeds meer geautomatiseerd. Elektronisch factureren met UBL, scan- en herkenfuncties en het automatisch inlezen van bankmutaties zijn basisfuncties geworden van nagenoeg alle administratiepakketten.

Toch zal het mensenwerk blijven om vanuit de administratie een deugdelijke jaarrekening te maken. Niet alle mutaties zijn het gevolg van bankmutaties. Denk aan transitoria, afschrijvingen en het treffen van voorzieningen.
Paalman Advies kan uw administratie volledig uit handen nemen, maar kan ook meekijken en sturen bij online administratiepakketten. Onze relaties verwerken administraties in excel, maar ook via de boekhoudpakketten Exact Online, Snelstart en E-boekhouden. Meer weten? Neem dan contact met ons op.