Middeling

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen met een sterk wisselend inkomen in box 1. Een sterk wisselend inkomen houdt in dat u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief valt. Hierdoor kan het zijn dat u meer belasting betaald dan bij een meer gelijkmatige verdeling van het hetzelfde inkomen.

Hoe werkt de middelingsregeling?

Met de middelingsregeling kan een vermindering van belasting worden verkregen. Dit gaat te werk op de volgende manier. De inkomens over drie opeenvolgende jaren worden gemiddeld. Waarna voor iedere jaar de belasting over dat gemiddelde inkomen wordt berekend. De uitkomst van die gemiddelde inkomens wordt de herrekende belasting genoemd. Is het verschil tussen de aanvankelijk berekende belasting en de herrekende belasting groter dan €545,-? Dan wordt het verschil op verzoek teruggegeven.

Wanneer kunt u de middelingsregeling indienen?

Een middelingsverzoek moet uiterlijk binnen drie jaar worden ingediend. Dit nadat de laatste aanslag over de betreffende jaren definitief is geworden. Ieder kalenderjaar mag u maximaal één keer in een middeling worden betrokken. De keuze wanneer u er gebruik van wil maken kan veel verschil maken. Het is zinvol om door Paalman Advies een (voorlopige) berekening te laten maken.

Wanneer is een middelingsregeling relevant voor mij?

Een middelingsverzoek kan mogelijk interessant voor u zijn. Voorbeelden daarvan kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Hele hoge aftrekposten in een bepaald boekjaar. (bijvoorbeeld bij de aanschaf van een woning)
  • Hoge ziektekosten in een bepaald boekjaar.
  • Een groot bedrag ineens bij een afvloeiingsregeling.
  • Slechts een gedeelte van een jaar gewerkt met een laag salaris, tegen over een jaar daarop tegen een hoog salaris.

Bent u nieuwsgierig geworden? Of zou u graag meer informatie willen ontvangen over middeling? Of zou u graag een kennismakingsgesprek willen hebben? Neem direct contact met ons op via het contactformulier.