Nieuwsitem juni 2019

De afgelopen maanden was er op het juridische en fiscale vlak niet zo veel te melden. Wel wordt langzamerhand duidelijk hoe bepaalde wijzigen voor volgend jaar gaan worden. Over deze onderwerpen willen wij u graag informeren. De volgende onderwerpen komen aan bod:
BTW nummer bij eenmanszaken wordt gewijzigd
UBO register
– Partneralimentatie
– Kleine Ondernemersregeling (KOR)
– Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
BTW nummer bij eenmanszaken wordt gewijzigd

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een uitvloeisel hiervan is dat de belastingdienst geen wettelijke basis heeft om het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken in het btw nummer van zelfstandigen.
Daarom krijgen alle eenmanszaken vanaf 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer waarin het BSN niet meer is meegenomen. Dit kan voor veel eenmanszaken grote invloed hebben op het aanpassen van briefpapier etc.

 

UBO register

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in werking. UBO staat voor ultimate beneficial owner en moet duidelijkheid geven over de uiteindelijk eigenaar/belanghebbende van rechtspersonen.
Tot dusver worden uitsluitend 100% belangen in vennootschappen bij de Kamer van Koophandel geregistreerd en kon zodoende vrij gemakkelijk openbare registratie van belangen worden voorkomen.
Vanaf 2020 echter zijn rechtspersonen verplicht om ook (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register bij de Kamer van Koophandel (tegen een kleine vergoeding) openbaar. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.
Er zijn uitzonderingen in de wet opgenomen voor eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen. Daarnaast geldt de registratieplicht niet voor verenigingen die geen onderneming drijven, kerkgenootschappen, verenigingen van eigenaren en beursgenoteerde ondernemingen (dit laatste omdat zij reeds onderworpen zijn aan openbaarmakingsvereisten).

 

Partneralimentatie
De partneralimentatie gaat van 12 jaar naar 5 jaar. Op 21 mei jongstleden is de 1e kamer hier mee akkoord gegaan. De nieuwe regeling van partneralimentatie zal ingaan op 1 januari 2020 en zal alleen van toepassing zijn op nieuwe alimentatieafspraken.
Er zijn drie uitzonderingen. Als een stel kinderen heeft, kan de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf is geworden. Wie langer dan vijftien jaar is getrouwd en op het moment van scheiding binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie. Een derde uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar getrouwd waren krijgen tien jaar doorbetaald.
Kleine Ondernemersregeling (KOR)

De bestaande kleineondernemersregeling (KOR) geeft de ondernemer een korting op de af te dragen btw, als deze niet meer bedraagt dan € 1.883 per jaar. De ondernemer hoeft in het geheel geen btw af te dragen als dit bedrag per saldo niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. Boven dit bedrag krijgt de ondernemer een korting.

Vanaf 2020 gaat de KOR voor alle rechtsvormen gelden en kan er voor gekozen worden als de btw belaste omzet lager is dan € 20.000 per jaar. Dit bedrag geldt ook als het eerste jaar korter is. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwe regeling door een aanmeldingsformulier in te vullen op de website van de belastingdienst. Deze moet uiterlijk 20 november 2019 zijn ingediend. Wilt u deelnemen, dan geldt dit voor een periode van tenminste 3 jaar. Wilt u ook na die 3 jaar gebruik blijven maken van de nieuwe KOR? Dan hoeft u niets te doen.

Voor ondernemers die belaste prestaties verrichten tegen het lage btw tarief zoals kappers, reparateurs van kleding, schoeisel en fietsen etc. die nu nog wel onder de KO-regeling vallen maar straks mogelijk niet omdat de omzet hoger is dan  € 20.000 per jaar kan deze wijziging – naast de verhoging van het lage btw tarief naar 9% –  een aanzienlijke verslechtering zijn.

 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)
Vanaf 2020 komen er belangrijke wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Zo krijgen werknemers weer na 3 jaar in plaats van 2 jaar recht op een vast contract. Wel gaat het recht op een transitievergoeding per direct in, indien de werknemer onvrijwillig vertrekt. Werknemers met een nulurencontract of min-maxcontract moeten na 1 jaar een aanbod krijgen voor een vaste arbeidsomvang. Verder wordt de sectorpremie WW vervangen door een premie die afhangt van de aard van het contract. Bij een vast contract kan de premie wel 5% lager zijn dan bij een tijdelijk contract.
Scroll naar boven