Nieuwsitem mei 2018

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – hoe werkt het?
 2. Fiscale eenheid vennootschapsbelasting – is deze er nog in 2019?
 3. BTW teruggave Zonnepanelen – terugvragen wordt gemakkelijker
 4. Kleine Ondernemersregeling (KOR). – wat zijn de plannen voor 2020?

 

1. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – hoe werkt het?

U heeft het ongetwijfeld gemerkt. Sinds eind vorige week is de wet AVG van toepassing.
Deze wet regelt dat organisaties die persoonsgegevens verzamelen (voor een bepaald doel) verantwoordelijk zijn voor deze persoonsgegevens.

Enkele relevante zaken bij de AVG zijn:

 • De hiervoor genoemde organisatie wordt een “verwerkingsverantwoordelijke” genoemd.
  Dit kan iedereen zijn. Dit bent u zelf, maar ook een (bestuurslid van een) vereniging die de gegevens van de leden verzameld voor het doel van deze vereniging, een kleine ondernemer zoals ondergetekende die uw gegevens gebruikt voor het opstellen van de jaarrekening of aangifte, maar dit kan ook een multinational zijn.
 • De AVG kent ook het begrip “verwerker”. Dit zijn derden die in  opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Deze verwerker heeft zelf geen doel met uw gegevens. U kunt denken aan uw internetbeheerder, webwinkels, social media zoals facebook etc.
 • Tussen een verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker moet een zogenaamde “verwerkingsovereenkomst” worden gesloten. Daarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens om gaat. Hoewel de verwerkingsverantwoordelijke moet regelen dat er zo’n overeenkomst komt, nemen vaak de verwerkers het initiatief. Een KPN, Wehkamp of facebook zit immers niet te wachten op allerlei verschillende overeenkomsten van klanten. Hierdoor heeft u mogelijk de laatste weken veel van deze overeenkomsten in uw email-box ontvangen.
 • Een verwerkingsverantwoordelijke – zoals ondergetekende – dient de volgende zaken op te stellen c.q. vast te leggen:
  • Een privacyverklaring. Hierin staat vermeld welke gegevens ik bewaar, voor welk doel en hoe lang ik deze gegevens bewaar. Verder geef ik aan welke beveiligingsmaatregelingen ik heb getroffen. Deze verklaring wordt veelal toegevoegd aan de algemene voorwaarden of wordt op de website gezet.
  • Een verwerkingsregister. Dit is voor interne doeleinden en is er voor de bewustwording welke persoonsgegevens allemaal opgevraagd zijn en waarvoor ze worden gebruikt.
  • Het (opstellen, goedkeuren en) bewaren van verwerkingsovereenkomsten met verwerkers.
  • Het zorgen voor een procedure en een melddocument, mocht er data zijn gelekt.

Deze wet leidt tot veel extra administratieve rompslomp en ook verantwoordelijkheden, zeker voor kleine ondernemers en bestuurders van bijvoorbeeld verenigingen. Natuurlijk is er niets aan de hand als u gewoon netjes met de persoonsgegevens om gaat. Wordt er echter een melding van schending van de privacy gedaan bij de “autoriteit persoonsgegevens”, dan is een controle een reële mogelijkheid. Deze instantie gaat vervolgens controleren of de organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten. Is dit niet het geval dan riskeert de organisatie een boete van maximaal 4% van de omzet.

Vooralsnog is toegezegd dat er geen boetes volgen, indien u nog niet klaar bent met alle verplichtingen (als gegevensverantwoordelijke), maar wel kunt aangeven er mee bezig te zijn. Dit geldt ook voor ons kantoor. We zullen de aankomende tijd de benodigde stukken opstellen en bewaren.

2. Fiscale eenheid vennootschapsbelasting – is deze er nog in 2019?

Het is vaak fiscaal wenselijk om een moeder- en dochtervennootschap in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting onder te brengen. Dan hoeft er maar 1 aangifte vennootschapsbelasting gemaakt te worden en kunnen bijvoorbeeld winsten van de dochter BV verrekend worden met verliezen van de moeder BV binnen deze fiscale eenheid.

Het Europese Hof van Justitie heeft begin dit jaar beslist dat deze fiscale eenheid in strijd is met recht van de Europese Unie. Hierop heeft de Staatssecretaris gelijk spoedreparatiemaatregelen genomen, om te voorkomen dat het grote fiscale gevolgen zou hebben. Het gevolg was wel dat voor diverse fiscale regelingen de fiscale eenheid niet meer van toepassing is. Dit alles heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd.
Voor één belangrijke fiscale regeling (artikel 10a Wet VPB – de verrekening van rente op groepsschulden) is nu tot eind 2018 voor MKB-organisaties een tijdelijke oplossing gevonden.
Vóór 2019 zal de wetgever met een structurele oplossing moeten komen die ook EU-proof is, anders heeft de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn langste tijd gehad.

3. BTW teruggave Zonnepanelen – terugvragen wordt gemakkelijker

Tot voorkort was het alleen mogelijk om de btw terug te vragen indien de zonnepanelen waren aangeschaft na 20 juni 2013.
Inmiddels is, na enkele procedures, door de Hoge Raad beslist dat ook de btw op zonnepanelen aangeschaft voor 20 juni 2013 terug kan worden gevraagd. De belastingdienst heeft hiermee rekening gehouden en via haar website een eenvoudiger regeling gemaakt om de btw terug te vragen. Met een formulier “opgaaf zonnepaneelhouders” kunt u gemakkelijk de zaken regelen. U krijgt voortaan maar 1 aangifte en hoeft dus ook geen ontheffing meer te vragen van administratieve verplichtingen.

4. Kleine Ondernemersregeling (KOR). – wat zijn de plannen voor 2020?

Het ministerie van Financiën heeft een concept wetsvoorstel opgesteld, met daarin de beoogde nieuwe regeling voor de kleine ondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020.
De nieuwe regeling verschilt op een groot aantal punten van de huidige regeling, zoals daar zijn:

 • De nieuwe regeling geldt voor alle ondernemingsvormen. Nu is de KOR nog alleen van toepassing bij een eenmanszaak, VOF of maatschap;
 • Er wordt gekeken naar de omzet van de ondernemer per kalenderjaar en niet meer naar de per saldo verschuldigde btw. Het omzetbedrag is nu nog niet bekend;
 • De positie van de ondernemer verandert van de oude regeling van een btw-belaste positie met een belastingvermindering in een btw-vrijgestelde positie (u factureert dan niet meer met btw).

Laat een reactie achter

Scroll naar boven