Nieuwsitem september 2020

Op Prinsjesdag zijn de miljoenennota en het belastingpakket voor 2021 door het kabinet gepresenteerd. We zetten de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2021 en enkele andere maatregelen voor u op een rij.

Maatregelen voor particulieren:

  • Vrije ruimte werkkostenregeling;
  • Overdrachtsbelasting;
  • Aanpassingen box 3;
  • Heffingskortingen en toeslagen.

Maatregelen voor ondernemers:

  • Wijziging vennootschapsbelasting per 2021;
  • Afbouw zelfstandigenaftrek;
  • Afbouw uitstel van betaling in verband met de coronacrisis;
  • Ubo-registratie binnenkort verplicht.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Voor 2020 wordt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling met terugwerkende kracht verruimd van 1,7 naar 3% voor de eerste € 400.000 fiscale loonsom. Deze eenmalige verhoging geldt alleen voor 2020. Vanaf 1 januari 2021 is deze weer 1,7% en over de loonsom boven de € 400.000 wordt deze verlaagd van 1,2 naar 1,18%.

Overdrachtsbelasting

Starters op de woningmarkt worden onder voorwaarden vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Zij moeten hiervoor 18 tot 35 jaar zijn, een (recht op een) woning verkrijgen en de woning als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting van 2% geldt enkel nog voor natuurlijke personen die een woning als hoofdverblijf gaan gebruiken.

Het algemene tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 6 naar 8%. Dit tarief geldt voor alle niet-woningen en voor woningen die door de verkrijger niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf worden gebruikt, dus bijv. voor vakantiewoningen, woningen die ouders kopen voor hun kind, bedrijfspanden en verkrijgingen van woningen door niet-natuurlijke personen, zoals een BV of woningcorporatie. Zorg zo mogelijk voor overdracht in 2020, dat scheelt overdrachtsbelasting.

Aanpassingen box 3

Om de belastingdruk op kleinere vermogens te verzachten, wordt voorgesteld het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen van € 30.846 naar € 50.000 (voor fiscale partners samen van € 61.692 naar € 100.000). Ook worden de schijfgrenzen opnieuw vastgesteld, waarbij de tweede schijf begint bij een vermogen van € 100.000 en de derde schijf bij € 1.000.000. Om dit pakket deels te dekken, wordt het belastingtarief in box 3 verhoogd van 30 naar 31%.

Heffingskortingen en toeslagen

De meeste heffingskortingen gaan in 2021 iets omhoog. Om werken te stimuleren gaat de maximale arbeidskorting aanzienlijk omhoog van € 3.819 naar € 4.205.

Hoewel het heffingsvrije vermogen in box 3 hoger wordt, blijft de vermogenstoets voor de toeslagen ongewijzigd. Dit is voor de huurtoeslag bijvoorbeeld € 31.340. Hierdoor moeten belastingplichtigen nog steeds aangifte inkomstenbelasting over box 3 doen, ook al wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 50.000.

Wijziging vennootschapsbelasting per 2021

De lagere tariefschijf in de vennootschapsbelasting wordt vanaf volgend jaar in twee stappen verhoogd naar € 245.000 in 2021 en € 395.000 in 2022. Het tarief in deze schijf gaat in 2021 omlaag van 16,5 naar 15%. De eerder aangekondigde verlaging van vennootschapsbelasting over winsten in de tweede schijf van 25 naar 21,7%, gaat niet door.

Afbouw zelfstandigenaftrek 

De eerder geplande afbouw van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt versneld. In 2021 daalt de zelfstandigenaftrek van € 7.030 naar € 6.670. Tot 2028 bedraagt de jaarlijkse verlaging € 360, in 2028 € 390 en daarna tot 2036 jaarlijks € 110. Uiteindelijk zal de zelfstandigenaftrek in 2036 nog maar € 3.240 bedragen. 

Afbouw uitstel van betaling in verband met de coronacrisis

Vele ondernemers hebben uitstel van betaling aangevraagd voor belastingen. Dit uitstel kan voor 1 oktober aanstaande nog met 1 kwartaal worden verlengd. De openstaande belastingschulden die door het uitstel zijn geparkeerd, hoeven niet ineens betaald te worden. U krijgt de mogelijkheid om in 24 maandelijkse termijnen tot 1 januari 2023 deze schulden te voldoen.

Ubo-registratie binnenkort verplicht

Vanaf 27 september treed het Ubo-register in werking. Dit register wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel en gaat registreren wie de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over tenminste 25% van de onderneming. Het register moet er komen om witwaspraktijken, belastingontduiking, etc. te voorkomen.
Nieuwe ondernemingen vanaf 27 september moeten gelijk de UBO-registratie in orde hebben. Bestaande ondernemingen, behalve eenmanszaken die zijn uitgezonderd, hebben hiervoor 18 maanden de tijd. Uiterlijk per 27 maart 2022 moet het register in orde zijn. Een ieder kan te zijner tijd inzage krijgen in dit register.

Scroll naar boven