Nieuwsitem september 2021

Sinds we begin dit jaar de landelijke verkiezingen hebben gehad en daarna de kabinetsformatie op zich laat wachten, is er weinig te melden op het fiscale vlak. Ook nu, na Prinsjesdag zijn de gepresenteerde belastingplannen voor 2022 summier te noemen. Daarom zullen we hierna kort ingaan op deze plannen, maar ook aandacht besteden aan andere zaken.

Hierna zullen we ingaan op de volgende onderwerpen:

 1. Een korte samenvatting van de belastingplannen van Prinsjesdag 2021;
 2. De belastingdienst gaat weer betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen sturen;
 3. De doorlopende machtiging;

1. Een korte samenvatting van de belastingplannen van Prinsjesdag 2021

 • Werkgevers mogen een onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers op grond van de werkkostenregeling (WKR). Dit bedrag is voor 2021 definitief vastgesteld op 3% van de fiscale loonsom over de eerste € 400.000. Voor het jaar 2022 is het vastgesteld op 1,7%.
  Voor de loonsom boven € 400.000 geldt voor 2021 en 2022 een percentage van  1,18%.
 • Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2 per thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. Dit is de thuiswerkkostenvergoeding. Een werkgever kan niet tegelijkertijd deze vergoeding toepassen en voor die dag een vrijgestelde reiskostenvergoeding geven voor woon-werkverkeer.
 • Vanaf 1 januari 2002 vervalt de aftrek van scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting. Er komt een subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP). De STAP moet u voor aanvang van de scholing aanvragen en wordt door het UWV uitbetaald aan de opleider. U hoeft dus niets voor te schieten.
 • Het tarief van de vennootschapsbelasting is 15%. Dit was in 2021 tot een winst van
  € 245.000, maar wordt in 2022 verhoogd tot een winst van € 395.000. Boven deze winst is het tarief 25%. Deze wijziging kan aanleiding zijn om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting op te heffen.
 • De door u betaalde dividendbelasting kan verrekend worden met de door u betaalde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting (VPB). Vanaf 2022 wil het kabinet dit voor de vennootschapsbelasting beperken tot het bedrag wat verschuldigd is aan VPB. De dividendbelasting die een onderneming niet mag verrekenen kan zij in een later jaar alsnog verrekenen als er wel VPB verschuldigd is.

2. De belastingdienst gaat weer betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen sturen

 • De belastingdienst heeft maandenlang geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen gestuurd. Dit gaat vanaf 1 oktober weer veranderen. Eerst krijgen mensen een vooraankondiging in de brievenbus waarop de achterstanden staan.
 • Tot 30 september aanstaande kunnen bedrijven met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Vanaf 1 oktober moeten zij ook weer tijdig voldoen aan de belastingverplichtingen. Alle belastingschulden waarvoor tijdens de coronacrisis bijzonder uitstel is verkregen, mogen in 5 jaar tijd (60 maanden) worden afgelost. Deze 60 maanden start op 1 oktober 2022. Voorwaarde om het uitstel te krijgen is wel dat er na 1 oktober 2021 steeds op tijd aangifte wordt gedaan en wordt betaald. Een kleine misstap kan zo grote gevolgen hebben.
 • De invorderingsrente bedraagt tot het einde van 2021 0,01%. Het eerste halfjaar van 2022 is dit 1% en het 2e halfjaar van 2022 is dit 2%. In 2023 is het percentage 3%, waarna in 2024  weer het gebruikelijke percentage van 4% gaat gelden.

3. De doorlopende machtiging

Elk jaar wordt u overladen met brieven van de belastingdienst met de vraag of wij als belastingadvieskantoor de gegevens van de vooringevulde aangifte (VIA) mogen ontvangen en of wij serviceberichten aanslagen (SBA) mogen ontvangen. De belastingdienst gaat dit systeem (gelukkig) aanpassen. Vanaf 1 september kunnen wij een doorlopende machtiging aanvragen.
U krijgt dan een brief waarin wordt gevraagd of u ons wil machtigen voor meerder jaren. Uiteraard kunt u op elk gewenst moment deze machtiging intrekken.

 • Een doorlopende machtiging inkomstenbelasting die actief is per 1 december 2021 geldt voor:
  • de gegevens van de vooringevulde aangifte voor 2021, 2022 en verder;
  • de serviceberichten aanslagen inkomstenbelasting 2023, 2024 en verder.
 • Een doorlopende machtiging btw die actief is per 1 juli 2022 geldt voor de serviceberichten aanslagen btw 2023, 2024 en verder.
 • Een doorlopende machtiging vennootschapsbelasting die actief is per 1 juli 2022 geldt voor de serviceberichten aanslagen vennootschapsbelasting 2023, 2024 en verder.

Wij gaan de doorlopende machtiging voor de inkomstenbelasting één dezer dagen aanvragen, zodat u mogelijk in oktober hierover bericht krijgt. Als u ons wilt machtigen om de gegevens te ontvangen, verzoeken wij u de activeringscode op het formulier “Registratie machtiging intermediair goedkeuren” binnen 8 weken aan ons te sturen.

Scroll naar boven